Welcome visitor you can login or create an account.

Bimbingan Pantas UPSR Bahasa Melayu - Penulisan

Product viewed: 2018

Bimbingan Pantas UPSR Bahasa Melayu - Penulisan

Buku rujukan istimewa Bahasa Melayu Penulisan ini merupakan SIRI BIMBINGAN PANTAS UPSR yang disusun mengikut sukatan pelajaran terkini supaya murid-murid dapat menguasai serta memahami kaedah-kaedah dan teknik-teknik penulisan yang betul. Murid-murid akan dibimbing dalam setiap aspek penulisan karangan melalui sisipan nota yang praktikal dan mudah difahami.
 
Kelebihan 1
Cara-cara menulis karangan dengan menggunakan ayat yang gramatis dan menepati kehendak soalan.
 
Kelebihan 2
Cara menulis karangan yang betul serta menggunakan sistem bahasa yang tepat serta mudah difahami.
 
Kelebihan 3
Merangsang minda murid-murid mengemukakan idea yang bernas serta membantu murid-murid untuk skor A dalam Bahasa Melayu Penulisan.

Write a review

Your Name:

Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:Tags:
×
×
×
×
×
×
×