Welcome visitor you can login or create an account.

Bimbingan Pantas Upsr Bahasa Melayu Pemahaman

Product viewed: 803

Bimbingan Pantas Upsr Bahasa Melayu Pemahaman

Buku rujukan istimewa Bahasa Melayu Pemahaman ini merupakan SIRI BIMBINGAN PANTAS UPSR yang di susun mengikut sukatan pelajaran supaya murid-murid dapat menguasai dan memahami kaedah-kaedah dan teknik-teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman yang betul. Murid-murid akan dibimbing dalam setiap aspek pemahaman melalui sisipan nota pratikal dan mudah difahami nilai tambah kepada buku ini.
 
Kelebihan 1
Pendedahan soalan-soalan latihan berdasarkan format baharu UPSR.
 
Kelebihan 2
Pendedahan latihan melalui soalan-soalan yang menguji kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).

Write a review

Your Name:

Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:Tags:
×
×
×
×
×
×
×