HAMKA TAFSIR JUZUK AMMA - 2018

HAMKA TAFSIR JUZUK AMMA - 2018
Click image for Gallery
  • Product Code: PTS0712
  • Availability: In Stock
  • RM25.00
+
-Tags: HAMKA TAFSIR JUZUK AMMA - 2018

PENULIS: HAMKA

Tafsir Juz "Amma adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung

nusantara iaitu Profesor Dr Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA

menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis),

tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat

dan tabi'in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan

Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan

meraikan kepelbagaian mazhab.

Tafsir Juz 'Amma menumpukan penafsiran HAMKA bagi surah-surah pendek yang terkumpul dalam Juzuk

ke 30 Al-Quran yang seringkali kita baca.

Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran

dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah

dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut

diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Write a review

Please login or register to review

Bestsellers