Kamus Produktif Al-Munir Melayu-Arab

Kamus Produktif Al-Munir Melayu-Arab
Click image for Gallery
  • Product Code: TBSB412
  • Availability: In Stock
  • RM29.00
+
-Tags: Kamus Produktif Al-Munir Melayu-Arab

KAMUS PRODUKTIF AL-MUNIR MELAYU-ARAB

Kamus ini merupakan hasil kajian kumpulan penyelidik dari Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan iaitu Mohd Shahriman Abu Bakar, Dr. Ahmad Abdul Rahman, Dr Aminurraasyid Yatiban, Dr. Noor Hisham Md Nawi, Nor Abdul Rahman, Dr. Nurul Fatihah Hanapi dan Nurul Iman Mohd Zain.

Antara kelebihan kamus ini:
• Membantu penutur Melayu mengatasi masalah kesalahan leksikal dan gangguan bahasa ibunda dalam penulisan dan perterjemahan.
• Mengandungi kosa kata penting yang memfokuskan kepada penggunaan kata kerja, kata sendi, kata bantu dan penanda wacana.
• Contoh-contoh dipilih daripada data korpus bahasa Arab kontemporari yang bersumberkan karya penutur asli.
• Ayat-ayat contoh berfungsi untuk menjelaskan pola penggunaan dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab.
• Berguna sebagai bahan latih tubi kosa kata berasaskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
• Boleh dijadikan rujukan dalam penulisan karangan, berita, tesis dan perterjemahan Melayu-Arab.
• Sesuai untuk kegunaan pelajar menengah atas, penuntut universiti, guru bahasa, pensyarah dan penterjemah.

Write a review

Please login or register to review

Bestsellers