Fatwa Kontemporari Jilid 3, Siri 1 (Al-Quran, Hadith, & Usul Fiqh)

Fatwa Kontemporari Jilid 3, Siri 1 (Al-Quran, Hadith, & Usul Fiqh)
Click image for Gallery
  • RM27.50 RM26.10
+
-


SINOPSIS

 

Membawakan perbincangan terperinci berkaitan pentafsiran Al-Quran daripada sudut saintifik dan hukum merawat dengan menggunakan Al-Quran. Juga dibincangkan tentang isu antara sunnah yang wajib dan tidak wajib diamalkan, pencerahan semula beberapa hadith yang sering menimbulkan persoalan dan hadith yang diragui dalam kalangan masyarakat. Selain itu, turut menyentuh hal-hal lain berkaitan usul fiqh.

 

ISI KANDUNGAN

Bahagian 1: Pentafsiran Al-Quran

Bab 1: Tafsiran Saintifik Al-Quran

Bab 2: Merawat dengan Al-Quran

Bab 3: Ayat-Ayat yang Membicarakan tentang Kejahatan Bani Israel

 

Bahagian 2: Hadith dan Ilmunya yang Mulia

Bab 4Sunnah Taqrir (Sunnah Pengakuan)

 Bab 5Sunnah yang Wajib dan Tidak Wajib Beramal dengannya

Bab 6Hadith “Sebaik-baik Generasi Adalah Generasiku, Kemudian Generasi Setelah Itu”

Bab 7Hadith “Tidak Datang Sesuatu Zaman Melainkan Zaman Selepasnya akan Menjadi Lebih Buruk daripadanya”

Bab 8Hadith “Umat Berpecah kepada 73 Kumpulan”

Bab 9Hadith “Pulang daripada Jihad Kecil kepada Jihad Besar, iaitu Jihad Hawa Nafsu”

Bab 10Hadith “Tiada Konsep Beruzlah dalam Islam”

Bab 11Hadith: “Sebutlah Banyak Kebaikan Si Mati”

Bab 12Hadith: “Aku Diutuskan Menjelang Kiamat dengan Membawa Pedang”

Bab 13Hadith yang Dikatakan Sempurna dan Mendalam

Bab 14Hadith-hadith Lain (Nabi Muhammad s.a.w. Buta Huruf, Mengangkat Kedua-Dua Tangan semasa Sembahyang, dan Nisab Tanaman)

 

Bahagian 3: Ilmu Usul

Bab 15Adakah Rasul Berijtihad? Adakah Rasul Melakukan Kesilapan Dalam Ijtihad?

Write a review

Please login or register to review

Bestsellers