26 Muwafaqat Umar

26 Muwafaqat Umar
Click image for Gallery
  • RM18.00 RM17.10
+
-


SINOPSIS / SARI RANSANG

 

- Siapakah Umar yang dimaksudkan dalam buku ini?

- Apakah yang dimaksudkan dengan Muwafaqat Umar?

- Bagaimanakah yang dikatakan dengan ketepatan pandangan Umar berlandasankan wahyu?

Dapatkan segala jawapan berkaitan Muwafaqat Umar yang berlandaskan wahyu Allah S.W.T dalam buku ini. Tuntas, terperinci dan padat.

============================================================================================================

ISI KANDUNGAN

 

Kata Penerbit

Kata Pengarang

Pengenalan kepada Muwafaqat Umar

 

BAHAGIAN 1: FIQAH

Muwafaqat 1: Solat di Makam Ibrahim

Muwafaqat 2: Sai di Safe dan Marwah

Muwafaqat 3, 4 dan 5: Pengharaman Arak Secara Berperingkat

Muwafaqat 6: Kebenaran Masuk ke dalam Rumah

Muwafaqat 7: Persetubuhan pada Malam Ramadan

Muwafaqat 8: Sumpah Li'an

Muwafaqat 9: Harta Pusaka Kalalah

 

BAHAGIAN 2: AKIDAH

Muwafaqat 10: Allah Sebaik-baik Pencipta

Muwafaqat 11: Kewajipan Beriman kepada Seluruh Malaikat

Muwafaqat 12: Dibunuh kerana Ragu

Muwafaqat 13: Kuota Ahli Syurga

 

BAHAGIAN 3: RASULULLAH DAN UMMUL MUKMININ

Muwafaqat 14: Perintah Hijab untuk Isteri Rasulullah

Muwafaqat 15: Kewajipan Berjilbab dan Keizinan bagi Wanita Keluar Rumah untuk Sesuatu Hajat

Muwafaqat 16: Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga

 

BAHAGIAN 4: PERANG BADAR

Muwafaqat 17: Tawanan Badar: Tebus atau Bunuh?

Muwafaqat 18: Keluar dari Madinah Sebagai Persiapan Perang Badar

 

BAHAGIAN 5: ABDULLAH BIN UBAY DAN MUNAFIK

Muwafaqat 19: Solat jenazah ke atas Abdullah bin Ubay

Muwafaqat 20: Munafik tidak akan Diampunkan oleh Allah S.W.T

Muwafaqat 21: Menafikan Khabar Palsu tentang Keburukan Aisyah

 

BAHAGIAN 6: LAIN-LAIN

Muwafaqat 22: Tetapkan Hati pada Akidah dan Syariat Allah S.W.T

Muwafaqat 23: Larangan Menyakiti Orang Beriman

Muwafaqat 24: Larangan Bertanya Hal-hal yang Remeh

Muwafaqat 25: Selidik Sebelum Sebar

Muwafaqat 26: Kebenaran untuk Menyetubuhi Isteri dalam Apa-apa Jua Posisi

 

Glosari

Bibliografi

Write a review

Please login or register to review

Bestsellers